Špeciálna  základná  škola
s materskou školou

  Nevädzová 3, 821 01  Bratislava

eu_vlajka

     

 


PROJEKTY
 

  

školský rok 2019 -20

 
 

cervene_stuzky

 

 

infovek

 

školský rok 2018 -19

 

 

cervene_stuzky

 

 

infovek

                 

 
 
 
 
 
 
   

 

školský rok 2017 -18

 

 

cervene_stuzky

 

 

adamko

                 

 
infovek
 
 

 

školský rok 2016 -17

 

 

cervene_stuzky

 

 

adamko

                 

 

infovek

 

 Srdce na dlani 

 

 

školský rok 2015 -16

 

 

cervene_stuzky

 

 

adamko

                 

 

infovek

 

 Srdce na dlani 

 

školský rok 2014 -15

 

 

cervene_stuzky

 

 

adamko

                 

 

infovek

 

 Srdce na dlani 

 

školský rok 2013 -14

 

 

cervene_stuzky

 

 

adamko

                   

 

infovek

 

 Srdce na dlani 

 

školský rok 2012 -13

 

cervene_stuzky

adamko

 
               

 Srdce na dlani 

 

infovek

 

 

školský rok 2011 - 12

 

školský rok 2010 -11

vianocna_pohladnica

Najkrajšia vianočná pohladnica Bardejov

 

infovek

   

cervene_stuzky

 

   

 Srdce na dlani 

 

 

 

PREDOŠLÉ ŠKOLSKÉ ROKY

   

MEDZINÁRODNÉ

europa_v_skole

Európa v škole

vianocna_pohladnica

Najkrajšia vianočná pohladnica Bardejov

zelenaskola

 Srdce na dlani 

 

ejar

 Mladé krištáľové pero Vilenica 2006

zeleny_svet

   
 

REGIONÁLNE

projekt

 

 


Aktualizácia:
október 2019
 
©Wladárová