Špeciálna  základná  škola
s materskou školou

  Nevädzová 3, 821 01  Bratislava

eu_vlajka

 

 

 


 

Milovať to, čo je krásne, nie je ťažko,
ale
priznávať sa k jednotlivcom,
ktorým
osud vtisol znak menejcennosti,
si vyžaduje ľudí
s vysokou kultúrou srdca
.

                                                 Viliam Gaňo


Aktualizácia:
október 2019
 
©Wladárová