2019- 2020

 

 

 

 


S  OLO zadarmo do ZOO
 

 


Účelové cvičenie II. A a VI. trieda
 

 

Účelové cvičenie II. B a IX. trieda

 

Účelové cvičenie - I. stupeň

 


Európsky deň športu - II. stupeň
 

                 

   Európsky deň športu - I. stupeň   

 


Európsky deň športu - C var a ŠMŠ
 

 

Jesenné tvorivé dielne v I. A triede

 

Jesenné tvorivé dielne  v VII. B

 

Jesenné tvorivé dielne  v IX. triede

                 

Jesenné tvorivé dielne v III. triede

 


Jesenné tvorivé dielne - galéria
 

 

  Na hodine náboženskej výchovy   

 

   V botanickej záhrade   

 

   V bábkovom divadle   

                 

   Na Slavíne   

 

Výtvarná súťaž SPP

 

Vianočné dielne

 

Vianočná besiedka

 
 

Bábkové divadlo

 
                 

 Týždeň boja proti AIDS

 
 

 Mikuláš v Prezidentskom paláci

 
 

 Turnaj - bocca

 
     
 


Aktualizácia:
december 2019
 
©Wladárová