Špeciálna  základná  škola
s materskou školou

  Nevädzová 3, 821 01  Bratislava

eu_vlajka

     

 

 

NAŠE  ÚSPECHY

    

       Školský rok 2019 -20

Názov súťaže

účasť

krajské celoslov. medzinár.
       

 

       Školský rok 2018 -19

Názov súťaže

účasť

krajské celoslov. medzinár.
Futbal 1. miesto    
Florbal 1. miesto    
Prednes poézie a prózy- mladší žiaci

1. miesto

   
Gaňova Tarnava - próza - I.kategória   3. miesto  
Stolný tenis 5. miesto    

       Školský rok 2017 -18

Názov súťaže

účasť

krajské celoslov. medzinár.
Boccia 2. miesto    
Stolný tenis 2., 3.,4. miesto    
Futbal 1. miesto    
Florbal 2. miesto    
Husľový kľúčik 1. a 2. miesto postup na celosl.  

       Školský rok 2016 -17

Názov súťaže

účasť

krajské celoslov. medzinár.
Boccia 1. miesto    
Stolný tenis 2. miesto    

       Školský rok 2015 -16

Názov súťaže

účasť

Meno a priezvisko
krajské celoslov. medzinár.
Florbal 3. miesto      
Jesenný beh - dievčatá 1. miesto      
Jesenný beh - chlapci 3. miesto      
Futbal 1. miesto      
Fullova ruža 2016     Čestné uznanie    
Vianočná pohľadnica   Čestné uznanie    
Červené stužky   3. miesto   Maroš Teplický
Prednes poézie a prózy

1. miesto

    Róbert Keszegh
Gaňova Tarnava - próza     2. miesto Róbert Keszegh

 

        Školský rok 2014 -15

Názov súťaže

účasť

Meno a priezvisko
krajské celoslov. medzinár.
Florbal 3. miesto      
Jesenný beh - dievčatá 1. miesto      
Jesenný beh - chlapci 3. miesto      
Futbal 3. miesto      
Fullova ruža 2014     Čestné uznanie    
Vianočná pohľadnica   Čestné uznanie    
Bibiana 2015 - výtvarný prejav   2. miesto    
Prednes prózy

1. miesto

    Róbert Keszegh
Farebný svet 2015   1. miesto   Patrik Tankó
Zelená škola získali sme - celosvetovo platný certifikát na 2-ročné obdobie

 

        Školský rok 2013 -14

Názov súťaže

účasť

Meno a priezvisko
krajské celoslov. medzinár.
Jesenný beh 3. miesto      

"Ekologická doprava
- ako to vidíš ty?"

  1. miesto   Marián Ferenc
2. miesto Eva Poláková
3. miesto   Peter Rigo
  Vanesa Keszeghová
Mesiac detskej tvorby   Cena OZ Korytnačky   Vanesa Faconová
Prednes poézie 2. miesto     Nikola Bičianková
3. miesto Daniela Turtáková
Fullova ruža 2014     Čestné uznanie Enriko Daniel
Farebný svet 2014   Čestné uznanie   Patrik Tankó
Vanesa Keszeghová
David Koller
Futbal 3. miesto      
Florbal 4. miesto      
Finále Olompiády 2012   2. miesto    
Bibiana 2014 - tanec   2. miesto   Krúžok Cigánske tance
Bibiana 2014 - kresba 2. miesto

Patrik Tankó

 

        Školský rok 2012 -13

Názov súťaže

účasť

Meno a priezvisko
krajské celoslov. medzinár.
Vianočná pohľadnica     čestné uznanie    Marek Ruman
Florbal 3. miesto      
Jesenný beh 3. miesto      
Farebný svet 2013   3. miesto      Kristína Hujčíková
Fullova ruža 2013     strieborná ruža    Róbert Keszegh
    čestné uznanie    Anna Stojková

  

        Školský rok 2011-12

Názov súťaže

účasť

Meno a priezvisko
krajské celoslov. medzinár.
Jesenný beh 2. miesto      
Prednes poézie 2. miesto     Štefánia Miháliková
Fullova ruža 2012   čestné uznanie   Nikole Bičianková
Kristína Hujčíková

Boris Nemec

         

 

        Školský rok 2010-11

Názov súťaže

účasť

Meno a priezvisko
krajské celoslov. medzinár.

Červené stužky

  3.miesto   Kristína Hlavová
Mini futbal 3. miesto      
Prehadzovaná 3. miesto      
Jesenný beh 2. miesto      
Prednes poézie 2. miesto     Štefánia Miháliková
Prednes prózy 3. miesto     Kristína Rigóová
"Bibiana"Záhorská Bystrica   3. miesto   tanec
Mladí bez predsudkov   ocenená práca   Jasmina Krišková
  Nicole Bičianková
Fullova Ruža   Zlatá ruža   Jasmina Krišková
Strieborná ruža   Jasmina Krišková
Čestné uznanie   Jasmina Krišková
Maľované vajíčko   ocenená práca   Iveta Rigová
Živá voda   ocenená práca   Jasmina Krišková
"Zelená škola" - 5. ročník     ***

 

 

        Školský rok 2009-10

Názov súťaže

účasť

Meno a priezvisko
krajské celoslov. medzinár.

Červené stužky

  mimoriadna cena   František Šimončič
Minifutbal 3. miesto      
Prehadzovaná 3. miesto      
Jesenný beh 3. miesto      
Prednes poézie 2. miesto     Štefánia Miháliková
Prednes prózy 3. miesto     Kristína Rigóová
"Bibiana" Záhorská Bystrica   2. miesto   Peter Ištok - spev
Galandova matka        
Maľované vajíčko   ocenená práca   Iveta Rigová
Živá voda   ocenená práca   Jasmina Krišková
"Zelená škola" - 5. ročník      

 

 

        Školský rok 2008-09

Názov súťaže

účasť

Meno a priezvisko
krajské celoslov. medzinár.

Červené stužky

mimoriadna cena     Miroslav Jakubík
Minifutbal 3. miesto      
Prehadzovaná 3. miesto      
Jesenný beh 3. miesto      
Prednes poézie a prózy 3. miesto      
"Zelené pľúca Bratislavy" špeciálna cena    

11 ocenených prác

"Bibiana"Záhorská Bystrica   1. miesto   Peter Ištok - spev
Galandova matka        
Zelený svet     pochvalný list  
         
"Zelená škola" - 4. ročník     3***

 

 

       Školský rok 2007-08

Názov súťaže

účasť

Meno a priezvisko
krajské celoslov. medzinár.
Jesenný beh 3. miesto      
Prehadzovaná 2. miesto      
Minifutbal 2. miesto      
"Zelené pľúca Bratislavy" špeciálna cena      
"Zelená škola"- 3, ročník    

3***

 
Prednes poézie a prózy 3. miesto      
Galandova matka        
         

      
        Školský rok 2006-07

Názov súťaže

účasť

Meno a priezvisko
krajské celoslov. medzinár.
Husľový kľúčik 2. miesto      
Husľový kľúčik 3. miesto      
Prednes poézie a prózy 2. miesto      
Prednes poézie a prózy 3. miesto      
Prehadzovaná 1. miesto  

3***

 
Minifutbal 3. miesto      
Jesenný beh v prírode 2. miesto      
Jesenný beh v prírode 3. miesto      
Európa v škole 3. miesto     Ján Štvrtka a kol. 
Zelené pľúca Bratislavy 3. miesto      
Podeľ sa s nami  

1. miesto

  Nikola Bangová
Mesiac detskej tvorby  

3. miesto

  Ľudovít Novák
Galandova matka  

ocenená  práca

  Vladimír Hrušecký
Fullova ruža -  

čestné  uznanie

  Miroslav  Nezdoba
Ján Štvrtka a kol.
My sa nevieme sťažovať nahlas     3. miesto David Bihari
"Pátranie po stretnutiach medveď – človek – vlk"     2. miesto Iveta Farkašová
Zelená škola     3***  
Zelený svet     pochvalný list  

 

       Školský rok 2005-06

Názov súťaže

účasť

Meno a priezvisko
krajské celoslov. medzinár.
Branný pretek - chlapci 1. miesto      
Zelené pľúca Bratislavy 1. miesto      
Zelené pľúca Bratislavy 2. miesto      
Abilympiáda 2. miesto      
prednese poézie a prózy 2. miesto      
Husľový kľúčik 2. miesto      
minifutbal 2. miesto      
prehadzovaná 2. miesto      
jesenný beh v prírode 3. miesto      
Fullova ruža   Bronzová ruža   Miroslav Nezdoba
Michal Kytlica
Projekt Strom – Infovek   2.- 8. miesto     MárioTavaly
Nikola Tavalyová
Tomáš Hlavina
Lucia Kollerová
PatrikRadnóti
Zelený svet     ocenenie Róbert Rigo
Lucian Bihári
Karol Rigo
Zelená škola     1 *  
Mladé krištáľové pero Vilenica2006     ocenenie Michal Kytlica                     
Karol Rigo
Mário Tavaly

 

 Aktualizácia:
október 2019
 
©Wladárová